Bernke Klein Zandvoort en Samantha Barendson

Poets on Stage

Bernke Klein Zandvoort en Samantha Barendson

Poetry reading

De poëzie van Bernke Klein Zandvoort en Samantha Barendson blijft dicht bij de werkelijkheid, maar voor beide dichters is die werkelijkheid ook een in essentie ongrijpbaar fenomeen.
Klein Zandvoort richt haar blik op wat we om ons heen zien, op de details van het alledaagse leven en de soms wonderlijke samenloop van verschijnselen en gedachten die zich bij het kijken aan ons voordoen. Bij Barendson draait het vooral om de vaak tekortschietende herinnering en de behoefte om de beelden en feiten van wat verdwenen is te reconstrueren en zo voor vergetelheid te behoeden.
Bernke Klein Zandvoort maakt de lezer bewust van de werking en het effect van de observatie, Samantha Barendson van de worsteling met wat ontbreekt. Beide dichters schrijven poëzie die ons laat zien hoe we tastend door de taal proberen vast te leggen wat we zien en wat we ons zouden willen herinneren, in de hoop op een beter begrijpen. En in het besef dat we misschien niet meer mogen verwachten van de taal dan het verwoorden en begrijpen van die hoop.  

Video:
Dit programma vond plaats op 12 juni 2021 in Kantine Walhalla.
Taal: De voordracht is in het Nederlands en Frans, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Het gesprek is Engels gesproken. 
Duur: 45 minuten

> Lees meer:
Meer over Bernke Klein Zandvoort
Meer over Samantha Barendson 

> Bekijk ook:
Poets on Stage: Radna Fabias en Juana Adcock

Foto: Fred Ernst

Nederlands Letterenfonds
Gemeente Rotterdam
Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds
Alida Augusta Fonds / Prins Bernard Cultuurfonds
Lira Fonds
Hausta Donans Fonds / Prins Bernard Cultuurfonds
en partners

LantarenVenster   -   Theater Walhalla   -   Verhalenhuis Belvédère   -   Rotterdamse Dakendagen   -   Roteb Gemeente Rotterdam