Vanessa Kisuule

Poets on Stage

Vanessa Kisuule

Online poetry reading met Q&A

Niet alleen uit haar poëzie, maar ook uit haar theaterwerk en de vele workshops die ze geeft op scholen, universiteiten, bedrijven, gevangenissen en jeugdcentra, blijkt haar maatschappelijke betrokkenheid. Vanessa Kisuule schreef als stadsdichter van Bristol (2018 tot 2020) naar aanleiding van het neerhalen van het standbeeld van kolonisator Edward Colston het gedicht ‘Hollow’ dat in drie dagen tijd meer dan 600.000 keer op Twitter bekeken werd.

Countless times I passed that plinth / Its heavy threat of metal and marble / But as you landed, a piece of you broke away / And inside, nothing but air/This whole time, you were hollow.

In haar werk zit een stevig pleidooi voor echte aandacht voor medemensen en voor toewijding en betrokkenheid bij de werkelijkheid van alledag. Vanessa Kisuule paart directheid en performatieve kracht van slam en spoken word aan de vele taalregisters die de poëzie rijk is en weet zo met ieder gedicht een gelaagd poëtisch statement af te geven. Na haar voordracht zal ze in een gesprek nader ingaan op de kracht en de rol van poëzie en hoe zij daar zelf gestalte aan geeft. 

Video: 
Taal: De voordracht is Engels gesproken, met Nederlandse ondertiteling.  
De Q&A is Engels gesproken.  
Duur: 45 minuten 

> Lees meer:
Lees meer over Vanessa Kisuule 

> Bekijk ook:
Poets on Stage: Ellen Deckwitz en Raymond Antrobus

 

Nederlands Letterenfonds
Gemeente Rotterdam
Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds
Alida Augusta Fonds / Prins Bernard Cultuurfonds
Lira Fonds
Hausta Donans Fonds / Prins Bernard Cultuurfonds
en partners

LantarenVenster   -   Theater Walhalla   -   Verhalenhuis Belvédère   -   Rotterdamse Dakendagen   -   Roteb Gemeente Rotterdam