Vacature Bestuursleden
Bestuursleden

Poetry International zoekt

Bestuursleden

Bij Poetry International zijn we gek van poëzie uit binnen- en buitenland. Daarom doen we er alles aan om een zo groot en breed mogelijk publiek kennis te laten maken met een grote diversiteit aan dichters en gedichten, zowel on-stage als online. Het toonaangevende Poetry International Festival haalt sinds 1970 jaarlijks de top van de internationale poëzie naar Rotterdam, de online poëziecollectie Poetry Archives bevat meer dan 10.000 gedichten van ruim 1.100 dichters in de oorspronkelijke taal en vertaling. Ruim 30 jaar reiken we de Buddingh’-prijs uit voor het beste poëziedebuut. En sinds een aantal jaren ontwikkelen we een educatieprogramma Louder Than a Bomb en is de Poetry Academy de plek voor lees-, vertaal- of performanceworkshops, lezingen en masterclasses voor jong en oud. In 2019 vierden we het 50-jarige jubileum in de Doelen in Rotterdam.

Voor de activiteiten ontvangt Poetry International financiële ondersteuning van de Gemeente Rotterdam, het Nederlands Letterenfonds en diverse andere fondsen. Op het bureau werkt een klein, betrokken team van vijf medewerkers onder leiding van de directeur.

 

In verband met het aflopen van termijnen zoekt Poetry International 

Twee nieuwe bestuursleden 

Focus publieksverbreding, talentontwikkeling, educatie en diversiteit
Focus letteren en jongerencultuur  

 

Een bestuurslid van Poetry International

• vindt het inspirerend om op Rotterdams of landelijk cultuurbeleids- en visieniveau betrokken te zijn en langs die weg Poetry International verder te brengen in haar ontwikkeling • kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen • is bereid voldoende tijd vrij te maken voor vier à vijf vergaderingen per jaar, plus voorkomende (advies)werkzaamheden vanuit eigen expertise • is bereid het eigen netwerk in te zetten voor Poetry International • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, kan ontwikkelingen binnen de maatschappij en de eigen expertise vertalen en koppelen aan de beleidsuitgangspunten van de stichting • is onafhankelijk ten opzichte van in- en externe belangen en kan met eventuele belangentegenstellingen omgaan, vindt samenwerken vanzelfsprekend en weet de balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie • heeft kennis van de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit, óf is bereid zich daar in te verdiepen • is een kritische en constructieve sparringpartner voor de directeur in discussies van inhoudelijke, organisatorische en bestuurlijke aard • voelt zich onderdeel van Poetry International • heeft affiniteit met de letteren en bij voorkeur poëzie • is een verfrissende, geëngageerde persoonlijkheid.   

Focus Publieksverbreding, talentontwikkeling, educatie en diversiteit  

Poetry richt zich de komende jaren o.m. op meerstemmigheid, publieksverbreding, talentontwikkeling en educatie. Je hebt bij voorkeur (werk)ervaring met de beroepspraktijk waarin talentontwikkeling, educatie, publiek of diversiteit in de kunsten centraal staat. En jouw kennis en/of ervaring in het ontwikkelen van werkmethodes met betrekking tot diversiteit, publieksbenadering, talentontwikkeling of educatie, is zeer welkom. Jouw betrokkenheid bij jonge mensen en een netwerk binnen het (Rotterdamse) onderwijs van basisschool tot Hogeschool, zijn een pre.

Focus letteren en jongerencultuur

Je kent de weg in de wereld van de poëzie en het literaire veld in brede zin en hebt zicht op literaire, poëzie- en andere woordkunstpodia in binnen- en buitenland, en bij voorkeur ook festivals, fondsen, uitgeverijen, stakeholders en andere literaire instellingen en initiatieven. Je hebt relevante contacten en weet wat er speelt, vanuit een literair en maatschappelijk perspectief. Je bent jong (van hart), goed bekend met en/of ervaring in de talige jongerencultuur, bijvoorbeeld poëzie, spoken word of digitale kunsten. Je bent overtuigd van de kracht van jongerencultuur en gepassioneerd over het versterken van meerstemmigheid van jonge en diverse makers. Je komt bij voorkeur uit Rotterdam e.o., en op de hoogte van trends op het gebied van sociale media, online aanbod en stadscultuur.

Wat bieden we?

Een organisatie met betrokken medewerkers, vrijwilligers en bestuurders, gevestigd in het hart van Rotterdam, met een uitgebreid internationaal netwerk van dichters en poëzie, een festival en andere activiteiten. Het werk is onbezoldigd, maar uiteraard worden de reiskosten vergoed.

Wat is de rol van het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de stichting, het gevoerde beleid, de financiën en het functioneren van de directeur. Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden en groeit naar zes leden. Het bestuur laat de directie vrij in de artistieke keuzes.

Naast de bestuursvergaderingen, wordt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur gevoerd. Eens per jaar evalueert het bestuur het eigen functioneren. We benoemen nieuwe leden voor vier jaar en kunnen die eenmaal herbenoemen. We onderschrijven de Governance Code Cultuur, Code culturele diversiteit en inclusie en de Code Fair Practice.

Meer informatie en reageren

Heb je vragen, neem dan contact op met Inez Boogaarts, directeur, via boogaarts@poetry.nl (010 282 27 77) of Siebe Weide, voorzitter, via siebe.weide@kpnmail.nl. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk 15 oktober 2020 een bericht met je motivatie en een beschrijving van jezelf naar Inez Boogaarts (boogaarts@poetry.nl). Dit kun je ook doen door ons een video van jezelf te sturen. 


Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, moedigen we nadrukkelijk kandidaten met een bi-culturele achtergrond en vrouwen aan te reageren.

Gesprekken vinden plaats midden oktober op ons kantoor aan de Westersingel 16 in Rotterdam. Stuur deze vacature vooral door binnen je netwerk, maar acquisitie wordt niet op prijs gesteld.